Ar&Ge Merkezi Kurulum ve İşletilmesi

Ar&Ge Merkezi Kurulum ve İşletilmesi

Ar&Ge merkezi ihtiyaçları için, araştırma, kurulum, yönetim ve işletme

Ar-Ge Merkezleri mevzuatına uygun şekilde Ar-Ge Merkezlerinin kurulumu ve sürdürülebilirliği
kapsamında her türlü teknik ve idari katkıları sunarak, Ar-Ge kültürünün oluşturulması ve devam
ettirilmesi, Ar-Ge Merkezlerinin faaliyetlerinin düzenlenmesi konularında, aşağıda maddeler halinde de
belirttiğimiz şekilde işbirliği yapmak üzere danışmanlık hizmetleri vermeye devam etmekteyiz.

 • 5746 sayılı Ar-Ge Kanunu çerçevesinde Ar-Ge Merkezi Başvuru Dosyası Hazırlamak ve Ar-Ge Merkezi Belgesi Alımına yönelik Danışmanlık hizmeti vermek,
 • 5746 sayılı Ar-Ge Kanunu çerçevesinde Ar-Ge Merkezi faaliyetlerini yürütmek ve yönetmek için gerekli planları oluşturmak,
 • Firma bünyesinde mevcut yürütülen ve/veya planlanan Ar-Ge projelerini, OSLO ve FRASCATI Kılavuzları kapsamında değerlendirilmek ve gerekli yönlendirmeleri yapmak,
 • Firmaların Ar-Ge ve İnovasyon stratejilerini oluşturmak ve yönetmek,
 • Ar-Ge Merkezi yetkinlikleri, fikri hakları ve iş birliklerinin arttırılmasına yönünde çalışmaları yapmak,
 • Ar-Ge Merkezi Projelerinin yürütmek,
 • Ar-Ge Merkezlerinin organizasyonunu oluşturmak,
 • Dışarıda Geçen Zaman, Tam zaman eşdeğer personel hesaplamalarını yapmak,
 • Ar-Ge Merkezi Faaliyet Raporu Dosyanı hazırlamak ve Portal'a girişini yapmak,
 • Ar-Ge Merkezi Teşviklerinden en üst seviyede fayda sağlamak için Ar-Ge Teşvikleri Uygulama Danışmanlığı T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın güncel Ar-Ge Merkezleri Yönetmeliğine tam uyum konusunda danışmanlık yapmak.
 • 5746 sayılı Ar-Ge Kanunu çerçevesinde Ar-Ge Merkezi Başvuru Dosyası Hazırlamak ve Ar-Ge Merkezi  Belgesi Alımına yönelik Danışmanlık hizmeti vermek,
 • 5746 sayılı Ar-Ge Kanunu çerçevesinde Ar-Ge Merkezi faaliyetlerini yürütmek ve yönetmek için gerekli planları oluşturmak,
 • Firma bünyesinde mevcut yürütülen ve/veya planlanan Ar-Ge projelerini, OSLO ve FRASCATI Kılavuzları
 • kapsamında değerlendirilmek ve gerekli yönlendirmeleri yapmak,
 • Firmaların Ar-Ge ve İnovasyon stratejilerini oluşturmak ve yönetmek,
 • Ar-Ge Merkezi yetkinlikleri, fikri hakları ve iş birliklerinin arttırılmasına yönünde çalışmaları yapmak,
 • Ar-Ge Merkezi Projelerinin yürütmek,
 • Ar-Ge Merkezlerinin organizasyonunu oluşturmak,
 • Dışarıda Geçen Zaman, Tam zaman eşdeğer personel hesaplamalarını yapmak,
 • Ar-Ge Merkezi Faaliyet Raporu Dosyanı hazırlamak ve Portal'a girişini yapmak,
 • Ar-Ge Merkezi Teşviklerinden en üst seviyede fayda sağlamak için Ar-Ge Teşvikleri Uygulama Danışmanlığı
 • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın güncel Ar-Ge Merkezleri Yönetmeliğine tam uyum konusunda danışmanlık yapmak.

Detaylar için tıklayınız.

Ar-Ge Merkezi Laboratuvar Kurulum Desteği için Tıklayınız